Fosforanowanie to chemiczny proces obróbki powierzchni stali, w którym na materiale podstawowym tworzą się słabo rozpuszczalne warstwy fosforanów żelaza. Powłoka ta zwiększa odoprność na korozje, poprawia odporność na tarcie elementów. W  ostatniej fazie detale pokrywane są olejem w celu nadania właściwości zapobiegających zacieraniu się i rdzewieniu.