Fosforanowanie to chemiczny proces obróbki powierzchni stali, w którym na materiale podstawowym tworzą się słabo rozpuszczalne warstwy fosforanów żelaza. Powłoka ta zwiększa odporność na korozję oraz poprawia odporność na tarcie elementów – w tym celu w ostatniej fazie fosforowania detale pokrywane są olejem.